Producent urządzeń mikrofalowych i plazmowych do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych

Firma PROMIS-Tech spółka z o.o. założona została przez dr inż. Ryszarda Parosę w grudniu 2004  roku, początkowo pod nazwą ATON sp. z o.o. W przyjętym założeniu firma prowadzi prace związane z wdrożeniami nowatorskich technologii opartych na zastosowaniu energii mikrofalowej. Bezpośrednie prace wdrożeniowe w skali technicznej poprzedzane są zwykle etapami badawczymi realizowanymi często w ścisłej współpracy z jednostkami naukowo – badawczymi.

Realizacja tej misji polega na uczestnictwie w pracach badawczych realizowanych wspólnie ze specjalistami z wyższych uczelni technicznych lub/i z instytutów badawczych w kraju i zagranicą. W ramach takiej współpracy opracowywane i  budowane są unikalne laboratoryjne zestawy badawcze pozwalające na testowanie i optymalizację opracowywanych procesów technologicznych. W oparciu o wyniki etapów badawczych specjaliści firmy PROMIS-TECH sp. z o.o. projektują, budują i uruchamiają linie technologiczne w skali technicznej.

Prace badawcze i wdrożeniowe rozwijane są w firmie przez zespół świetnie wykształconych inżynierów o bardzo dużym doświadczeniu zarówno w pracach naukowo – badawczych jak i we wdrożeniach w skali przemysłowej. Interdyscyplinarny, doświadczony zespół oraz efektywna współpraca z jednostkami naukowo – badawczymi są gwarancją bardzo wysokiego poziomu technicznego opracowanych urządzeń i linii technologicznych oferowanych zarówno w skali laboratoryjnej
jak i w  skali przemysłowej.