Urządzenia Laboratoryjne

Mikrofalowy reaktor plazmowy do oczyszczania gazów

 

Suszarnia hybrydowa SH I do materiałów biologicznych

Laboratoryjna mikrofalowa suszarka umożliwiająca prowadzenie badań w skali laboratoryjnej procesów suszenia materiałów za pomocą powietrza o określonej temperaturze, z możliwością wspomagania procesu suszenia mikrofalami. Suszenie odbywa się na obrotowej szalce, na której można rozłożyć próbki o maksymalnej masie około 1 kg.

Laboratoryjna suszarnia hybrydowa MCU (mikrofale-ultradźwięki-konwekcja)

Laboratoryjna mikrofalowa suszarka umożliwiająca prowadzenie badań w skali laboratoryjnej procesów suszenia materiałów za pomocą powietrza o określonej temperaturze, z możliwością wspomagania procesu suszenia energią mikrofalową i ultradźwiękową.Suszenie odbywa się w obrotowym bębnie. Urządzenie wyposażone jest w dodatkowy rurociąg, do którego można podłączyć agregat zimnego powietrza w celu szybkiego chłodzenia badanego materiału.

Laboratoryjna suszarnia hybrydowa – bębnowa

Podobnie jak w przypadku suszarki SH-I urządzenie zostało wyposażone w przetwornik ultradźwiękowy, który wytwarza falę o częstotliwości około 26 kHz.
Warto zwrócić uwagę na zastosowanie nowatorskiego sposobu pomiaru masy materiału obracającego się w bębnie. W tym celu zastosowano układ pneumatycznego rozprzęgania napędu

Laboratoryjny reaktor mikrofalowy IR

Laboratoryjny reaktor mikrofalowy. Reaktor może być stosowany do takich procesów jak utwardzanie żywic, zagęszczanie poprzez odparowanie rozpuszczalnika, suszenie z użyciem mikrofal. W skład urządzenia wchodzi miernik temperatury na podczerwień. Możliwość regulacji maksymalnej temperatury materiału.

Laboratoryjna suszarnia bębnowa – komorowa

Laboratoryjna mikrofalowa suszarka umożliwiająca prowadzenie badań w skali laboratoryjnej procesów suszenia materiałów za pomocą powietrza o określonej temperaturze, z możliwością wspomagania procesu suszenia mikrofalami i ultradźwiękami. Suszenie odbywa się na obrotowej szalce, na której można rozłożyć próbki o maksymalnej masie około 1 kg.
Suszarka wyposażona została w przetwornik ultradźwiękowy firmy Pusonics o mocy 200W umożliwiający transmisję ultradźwięków poprzez powietrze bezpośrednio do warstwy suszonego materiału.

Instalacja plazmowa do zgazowania odpadów organicznych

Urządzenie plazmowe.

Wykonane dla Politechniki Wrocławskiej. Przeznaczone do badań procesów zgazowania materiałów organicznych przy pomocy plazmy.

Mikrofalowe generatory plazmy

Zestawy urządzeń do generacji plazmy, wykonane w różnych konfiguracjach według potrzeb zamawiającego.

Mikrofalowy zestaw do wytwarzania nanorurek węglowych

Najnowsza wersja urządzenia wykonana dla Politechniki Łódzkiej. Przeznaczona do nakładania nanorurek węglowych przy pomocy plazmy wzbudzanej mikrofalami. Nanaorurki nakładane są na stalowe taśmy przesuwające się automatycznie.

Reaktor mikrofalowy do utylizacji azbestu

Zestawy reaktorów wykorzystujących energię mikrofalową do unieszkodliwiania azbestu. Azbest jako materiał silnie pochłaniający mikrofalowe doskonale nadaje się do obróbki tym rodzajem energii w celu neutralizowania jego szkodliwych właściwości.

Reaktor mikrofalowy do badania osadów ściekowych

Laboratoryjny reaktor do badania osadów ściekowych. Wykonany dla francuskiej firmy Inertec.

Zestaw suszarek mikrofalowych

Zestaw suszarek mikrofalowych do badań laboratoryjnych wykonany dla Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Zestaw składa się z mikrofalowej suszarki pulsofluidalnej, z ciągłym pomiarem masy i mikrofalowej suszarki próżniowej.

Laboratoryjna suszarnia mikrofalowo-konwekcyjna

Laboratoryjna suszarka mikrofalowa umozliwiająca suszenie próbek z wykorzystaniem techniki suszenia konwekcyjnego wspomaganego mirkofalami. Dodatkowo suszarka wyposażona jest w możliwość pomiaru wagi próbek w trakcie pomiaru. Częstotliwość pomiaru parametrów ustawiana jest przez operatora.

Laboratoryjna suszarnia próżniowo-mikrofalowa

Suszarka mikrofalowo-próżniowa z możliwością rejestracji temperatury suszonego materiału. Mikrofale są wprowadzane do metalowej komory przez jeden lub dwa promienniki połączone z generatorem mikrofal (w zależności od żądania klienta). Sposób podłączenia promiennika mikrofal i jego kształt zostały dobrane w sposób zapewniający odpowiednie dopasowanie energetyczne generatora i dobrą transmisję mikrofal do suszonego materiału.

Wysokotemperaturowy piec mikrofalowy

Wnętrze pieca jest rozgrzewane za pomocą mikrofal do 1200 C za pomocą dwóch generatorów mikrofal o łącznej mocy 1200 W. Zestaw posiada regulator temperatury oraz termoparę do 1400 C.

Estryfikator mikrofalowy

Estryfikator laboratoryjny. Estryfikacja zachodzi podczas przepływu reagentów przez komorę mikrofalową.

Mikrofalowy reaktor do syntezy węglika tytanu

Synteza węglika tytanu jest inicjowana za pomocą mikrofal.

Mikrofalowy karbonizator

Gazy powstające podczas zgazowania materiałów organicznych są mieszane z powietrzem i całkowicie spalane w górnej części urządzenia, która jest ogrzewana za pomocą energii mikrofalowej.

Mikrofalowy podgrzewacz mortadeli

Urządzenie do badania procesu grzania mortadeli za pomocą mikrofal. Ogrzewana mortadela jest obracana na wałkach z polipropylenu, nastepuje szybkie ogrzewanie całej objętości

Zasilacz generatora mikrofal

Zasilacz generatora mikrofalowego.
W zależności od generatora mikrofal proponujemy zasilacze 1000 W, 2000 W oraz 3000 W. Zasilanie 230 V, 50 Hz lub 3×400 V
w zależności od modelu. Całość wykonana w obudowie ze stali nierdzewnej, czyszczonej piaskowo i polerowanej.

Generator mikrofal

Generator mikrofalowe o mocy mikrofalowej od 600 do 3000 W. Generator służy do wytwarzania fali ciągłej o częstotliwości 2,45GHz. Generatory w opcji z chłodzeniem wodnym lub powietrznym. Minimalny przepływ wody chłodzącej to 5 l/min. Zasilanie: 4,2 kV LEMO lub stałe połączenie z zasilaczem oraz 230 V HTS.