Mikrofalowa suszarnia hybrydowa jest urządzeniem umozliwiającym suszenie i badanie procesów suszenia materiałów ogniotrwałych metodą mikrofalowo-konwekcyjną. Proces prowadzony jest w komorze procesowej przy użyciu przepływającego, gorącego powietrza oraz dodatkowo wspomagany energią mikrofalową emitowaną z sześciu generatorów mikrofalowych. Synergizm działania mikrofal i powietrza pozwala na kilkukrotne skrócenie czasu suszenia.

Podstawowe dane techniczne suszarki:

  • obsługa jednoosobowa,
  • zasilanie: 3 x 400 V, 50 Hz, ok 30 kVA (max.),
  • sterowanie automatyczne: sterownik programowalny,
  • maksymalnych rozmiary suszonych kształtek:  do 650 x 600 x 300 mm,
  • moc mikrofal: 6 x 1000 W; każdy regulowany w zakresie mocy 0%/50%/100%,
  • częstotliwość mikrofal: 2450 MHz, +/- 50 MHz,
  • moc nagrzewnicy powietrza: max. 19,5 kW (regulacja temperatury od 20 do 130 C).
  • maksymalna temperatura powietrza suszącego: 130 C.
Urządzenie wykonane jest w formie metalowej komory o przekroju prostokątnym, w którym ruchem posuwisto-zwrotnym przesuwany jest wózek z suszonym materiałem. Regulacji prędkości przesuwu dokonuje operator na pulpicie operatorskim. Poprzez specjalnie zaprojektowane promienniki do wnętrza komory metalowej wprowadzana jest energia mikrofalowa z 6 generatorów mikrofalowych połączonych z dedykowanymi promiennikami. Promieniowanie mikrofalowe w komorze pochłaniane jest w suszonych materiałach. Przez komorę przepływa strumień gorącego powietrza suszącego, które jest recyrkulowane w celu ograniczenia strat energii. Ilość przepływającego powietrza oraz jego temperaturę kontroluje operator na pulpicie operatorskim.
Mierzone parametry:
  • temperatura powietrza wlotowego i wylotowego,
  • temperatura powierzchni materiału suszonego w 5 różnych miejscach.Na rysunkach poniżej przedstawiono konstrukcję mechaniczną suszarni wraz z rozmiarami oraz zdjęcia w miejscu pracy.
Ropczyce_2
Ropczyce_1
Ropczyce_3
Ropczyce_4
Ropczyce_5