Laboratoryjna mikrofalowa suszarka umożliwiająca prowadzenie badań w skali laboratoryjnej procesów suszenia materiałów za pomocą powietrza o określonej temperaturze, z możliwością wspomagania procesu suszenia mikrofalami i ultradźwiękami. Suszenie odbywa się na obrotowej szalce, na której można rozłożyć próbki o maksymalnej masie około 1 kg.
Suszarka wyposażona została w przetwornik ultradźwiękowy firmy Pusonics o mocy 200W umożliwiający transmisję ultradźwięków poprzez powietrze bezpośrednio do warstwy suszonego materiału.

Podstawowe parametry techniczne suszarki:

  • masa próbek do 1kg,
  • moc nagrzewnicy powietrza 3kW,
  • moc mikrofalowa 500W,
  • moc ultradźwięków 200W,
  • pomiar masy materiału z dokładnością do 0.01g,
  • pomiar i regulacja prędkość oraz temperatury powietrza wlotowego,
  • pomiar wilgotności powietrza wlotowego i wylotowego,
  • pomiar temperatury próbki.

Wyposażenie urządzenia w elementy pomiarowe oraz możliwość rejestracji parametrów procesowych pozwala prowadzić badania naukowe. Suszarka może służyć także do optymalizacji procesów suszenia przed wdrożeniem procesu w skali przemysłowej (może być użytecznym narzędziem technologa przygotowującego nowe produkty).

Sterownik mikroprocesorowy umożliwia nastawę parametrów suszenia aż w 50 cyklach. Program rejestruje i eksportuje zebrane dane do arkusza kalkulacyjnego.

?
?
?