Cząstki suszonego materiału są unoszone wewnątrz urządzenia przez strumień powietrza. Ponieważ każda cząstka jest omywana przez strumień powietrza wymiana masy ciepła jest bardzo intensywna, co znacznie skraca czas suszenia. Pulsacja powietrza zapewnia równomierną pracę złoża fluidalnego.

Suszarka_pulsofluidalna
Suszarka_pulsofluidalna_1