Gazy powstające podczas zgazowania materiałów organicznych są mieszane z powietrzem i całkowicie spalane w górnej części urządzenia, która jest ogrzewana za pomocą energii mikrofalowej.
Karbonizator_mikrofalowy
Karbonizator_mikrofalowy_1