Zestawy reaktorów wykorzystujących energię mikrofalową do unieszkodliwiania azbestu. Azbest jako materiał silnie pochłaniający mikrofalowe doskonale nadaje się do obróbki tym rodzajem energii w celu neutralizowania jego szkodliwych właściwości.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA