Laboratoryjna mikrofalowa suszarka umożliwiająca prowadzenie badań w skali laboratoryjnej procesów suszenia materiałów za pomocą powietrza o określonej temperaturze, z możliwością wspomagania procesu suszenia mikrofalami. Suszenie odbywa się na obrotowej szalce, na której można rozłożyć próbki o maksymalnej masie około 1 kg.

Podstawowe parametry techniczne suszarki:

  • moc mikrofalowa 1000 W,
  • częstotliwość mikrofal f=2,45 GHz +/- 50 MHz,
  • pomiar masy materiału z doładnością do 0,01 g,
  • pomiar i regulacja prędkości oraz temperatury powietrza wlotowego
  • pomiar wilgotności, temperatury i prędkości powietrza wlotowego,
  • opcjonalnie możliwość dołączenia pomiaru temperatury próbki,
  • masa próbek do 1 kg (w zależności od ciężaru usypowego),
  • moc nagrzewnicy powietrza 6,6 kW.

Wyposażenie urządzenia w elementy pomiarowe oraz możliwość rejestracji parametrów procesowych pozwala prowadzić badania naukowe. Suszarka może służyć także do optymalizacji procesów suszenia przed wdrożeniem procesu w skali przemysłowej (może być użytecznym narzędziem technologa przygotowującego nowe produkty). Urządzenie doskonale nadaje się do badania procesów suszenia mikrofalami warzyw, owocó, zbóż, ziół i materiałów sypkich

Sterownik mikroprocesorowy umożliwia nastawę parametrów suszenia w 10 cyklach. W każdym z nich isnieje możliwość zmiany taki parametrów jak czas cyklu, częstotliwość ważenia, prędkość powietrza wlotowegom, moc mikrofal, temperatura powietrza wlotowego, minimalna masa próbki do zmiany cyklu. Program rejestruje i eksportuje zebrane dane do arkusza kalkulacyjnego.

SAMSUNG DIGIMAX A403
SAMSUNG DIGIMAX A403