O Nas

Producent urządzeń mikrofalowych i plazmowych do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych

Firma PROMIS-Tech spółka z o.o. założona została przez dr inż. Ryszarda Parosę w grudniu 2004 roku, która początkowo zaistniała pod nazwą ATON sp. z o.o. W przyjętym założeniu firma prowadzi prace związane z wdrożeniami nowatorskich technologii opartych głównie na zastosowaniu energii mikrofalowej. Bezpośrednie prace wdrożeniowe w skali przemysłowej poprzedzane są etapami badawczymi w ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi, a także z przemysłem.

Realizacja tej misji polega na uczestnictwie w pracach badawczych przeprowadzanych wspólnie ze specjalistami z wyższych uczelni o profilu technicznym i z instytutów badawczych w kraju, a także za granicą. W ramach takiej współpracy opracowujemy, projektujemy i budujemy unikalne laboratoryjne zestawy badawcze, pozwalające na testowanie i optymalizację procesów technologicznych. W oparciu o wyniki etapów badawczych specjaliści firmy PROMIS-TECH sp. z o.o. projektują, budują i uruchamiają linie technologiczne w skali technicznej.

W Naszej Firmie prace badawcze i rozwojowe doskonalone są przez świetnie wykształconych inżynierów o bardzo dużym doświadczeniu. Dodatkowo, dzięki możliwościom współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłem osiągamy bardzo wysoki poziom techniczny opracowywanych urządzeń i linii technologicznych, oferowanych zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej.

dr inż. Ryszard Parosa

TO WŁAŚNIE PRACA OPARTA NA FILARACH:

PROJEKTUJEMY – MONTUJEMY – TESTUJEMY – OPTYMALIZUJEMY

POZWALA NAM TWORZYĆ NIESTANDARDOWE URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ I SPEŁNIAJĄCE POTRZEBY NASZYCH KLIENTÓW.

Na terenie Polski zbudowaliśmy już niemal 100 urządzeń w skali laboratoryjnej i przemysłowej!