Działalność Naukowa

NASZA FIRMA OD LAT BIERZE UDZIAŁ W NAJWAŻNIEJSZYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH W DZIEDZINIE SUSZARNICTWA, M. IN.:

 • Międzynarodowa Konferencja na temat Zastosowań Mikrofal i Wysokich Częstotliwości: AMPERE 2023, Cardiff, UK

Majerska, J., Nowakowski, M., Natoński, M., Zimmer, A., Kowalczyk, K., Muraszkowski, R., Parosa, R. (2023). Application of Microwave Energy in the Drying Process of Selected Insect Larvae.

 • Międzynarodowa konferencja Nordic Baltic Drying Conference 2022, Breslau, POLAND

Parosa, R., Kowalczyk, K., Natoński, M., Brożyński, A., Nowakowski, M., Łaba, Ł. & Majerska, J. (2022). The effect of the parameters of pulse-and-fluidisation drying with the use of microwaves on the drying process and shaping the quality of selected foodstuffs.

 • Konferencja, 17th International Conference on Microwave and High Frequency Heating, AMPERE 2019, Valencia, SPAIN

Parosa, R. (2019). Subcritical hydrothermal conversion (SHC) process supported by microwaves.


RÓWNIE CHĘTNIE BIERZEMY UDZIAŁ W INNYCH MIĘDZYNARODOWYCH WYDARZENIACH, NP.:

 • TARGI POLAGRA 2022, gdzie prezentujemy nasze najnowsze rozwiązania i jesteśmy na bieżąco ze światowymi trendami

DODATKOWO W RAMACH NASZEJ DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE W WYNIKU WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI POWSTAŁY PUBLIKACJE O CHARAKTERZE NAUKOWO-TECHNICZNYM:

 • Parosa, R. (2007). Mikrofale w przemyśle spożywczym.Przemysł Spożywczy, 2007, t. 61, nr 1, s. 15-19
 • Kruczek, S., Skrzypczak, G., Muraszkowski, R., Michalik G., Michalski, M., Mądry, P. (2007). Wodór dziś i jutro. Czysta Energia. 2007, nr 11, s. 56-58, 1 rys., bibliogr. 3 poz.
 • Skrzypczak, G. & Muraszkowski, R. (2007). Układy energetyki rozproszonej. Czasopismo Czysta Energia, 11/2007 (73).
 • Kruczek, S., Skrzypczak, G., Muraszkowski, R. (2007). Spalanie i współspalanie biomasy z paliwami kopalnymi. Czasopismo Czysta Energia, 06/2007
 • Jankowski, K. Parosa, R., Ramsza, A. & Reszke, E. (1999). Vertically positioned axially viewed aerosol cooled plasma — a new design approach for microwave induced plasma optical spectrometry with solution nebulization. Spectrochimica acta. Part B: Atomic spectroscopy, 1999, Vol.54 (3), p.515-525
 • Majerska, J., Michalska, A. & Figiel, A. (2019). A Review of New Directions in Managing Fruit and Vegetable Processing By-Products. Trends in Food Science and Technology (88), 207-219. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.03.021.
 • Michalska, A., Wojdyło, A., Majerska, J., Lech, K., Brzezowska, J. (2019). Qualitative and Quantitative Evaluation of Heat-Induced Changes in Polyphenols and Antioxidant Capacity in Prunus domestica L. By-products. Molecules 24(16), 3008; https://doi.org/10.3390/molecules24163008. IF=3.380
 • Lachowicz, S., Michalska, A., Lech, K., Majerska, J., Oszmiański, J., Figiel, A. (2019). The influence of the microwave vacuum drying on the improved retention of polyphenols in saskatoon berry. LWT – Food Science & Technology (111), 727-736. 
 • Michalska, A., Wojdyło, A., Brzezowska, J., Majerska, J., Ciska, E. (2019). The influence of inulin on retention of polyphenolic compounds during the drying of blackcurrant juice. Molecules 24(22), 4167. https://doi.org/10.3390/molecules24224167
 • Michalska A., Majerska J., Brzezowska J. (2020). The influence of maltodextrin and inulin on the physico-chemical properties of cranberry juice powders. ChemEngineering 4(1), 12. https://doi.org/10.3390/chemengineering4010012.

FIRMA PROMIS-TECH JEST TWÓRCĄ I WSPÓŁTWÓRCĄ WIELU PATENTÓW:

 • Ryszard Parosa; Lucjan Gos; Ryszard Bajorek; Edward Reszke (1994). Method of making a structural component of light fiber cable
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1996). Apparatus for dissolving analytic samples
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1997). Conreol assembly for controlling pressure and operation of a microwave mineraliser
 • Zdzisław Jopek, Ryszard Parosa, Marian Szarycz, Tadeusz Mekalaski, Andrzej Adamski,Edward Reszke (1997). System for determining the size of rodents population
 • Zdzisław Jopek, Ryszard Parosa, Marian Szarycz, Tadeusz Mekalaski, Andrzej Adamski,Edward Reszke (1997).System for repelling rodents
 • Jarosław Śmiechowski, Ryszard Parosa, Marian Szarycz, Jan Kołtunowicz, Zbigniew Wojciechowski,Edward Reszke (1997). Method of and apparatus for drying particulate materials, in particular carboxymethylcellulose
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1998). Temperature measuring and/or overpressure thermal protection system for a microwave-type mineraliser
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1998). Power supply circuit for a continuous wave magnetron
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1998). Power supply for a continuous wave microwave magnetron
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1998). Method of and circuit arrangement for separately obtaining power amplifier dc bias current
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1998). Analytic sample diluting apparatus
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1998). Apparatus for dissolving analytic samples
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1999). Method of removing moisture from highly moist masonry
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1999). Microwave-type masonry dehumidifying system kit power supply for a continuous wave microwave magnetron
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (1999). Elektrisches speisegerät zum kontinuierlichen betrieb eines magnetrons
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (2000). Circuit for precise sensing and regulation of quiescent dc current in transistor power amplifiers
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke, Jan Dziuban (2000). A means for wet anisotropic etching of mono-crystalline semiconductor material and a device implementing this means
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (2001).Method of keeping liquid boilding under control
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (2001).Multi-purpose agitator assembly for use in microwave chemistry
 • Piotr Grześkowiak, Ryszard Parosa, Edward Reszke (2001). Method of and apparatus for drying biological materials, in particular vegetables, fruits and meat
 • Jan Dziuban, Ryszard Parosa, Edward Reszke (2001). Method of monitoring temperature in a microwave-type chemical reactor
 • Mirosław Pigiel; Ryszard Parosa; Edward Reszke (2001). Method of hardening foundry moulds or cores and apparatus therefor
 • Ryszard Parosa, Urszula Dora, Jerzy Dora, Edward Reszke (2001). Switchable resonance-type power pack
 • Ryszard Parosa; Edward Reszke (2001). Method of preparing a liquid fuel for combustion
 • Ryszard Parosa, Marian Szarycz, Edward Reszke (2002).Temperature measuring and/or overpressure thermal protection system for a microwave-type mineraliser
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (2002).Method of and apparatus for drying foundry mould cores
 • Henryk Jankowski, Ryszard Parosa, Cezary Worek, Jerzy Dora, Edward Reszke, Krzysztof Bilbin (2002). High-voltage igniter
 • Ryszard Parosa, Edward Reszke (2007). Multi-purpose agitator assembly for use in microwave chemistry
 • Ryszard Parosa, (2008). Method of utilizing asbestos containing materials and asbestos containing materials utilizing device
 • Ryszard Parosa, (2010). Microwave device designed to dry buildings and destroy biological pests in building structures
 • Ryszard Parosa, (2011). Method for the management of asbestos containing wastes as well as device for management of asbestos containing wastes
 • Ryszard Parosa (2012). Mobile device for rendering harmless organic waste, particularly medical, catering and veterinary waste
 • Ryszard Parosa, (2013). Method for conversion of materials including asbestos
 • Ryszard Parosa; Jacek Ruciński; Robert Barczyk ; Ryszard Bajorek (2013). Equipment for after combustion of pollution in exhaust gases
 • Ryszard Parosa, (2014). Sposób hydrotermicznego upłynniania biomasy i układ do hydrotermicznego upłynniania biomasy
 • Ryszard Parosa, Robert Barczyk (2014). A method and a system for processing plastic waste
 • Ryszard Parosa, (2015). A method for hydrothermal liquefaction of biomass and a system for hydrothermal liquefaction of biomass
 • Ryszard Parosa, (2017). A method for hydrothermal liquefaction of biomass and a system for hydrothermal liquefaction of biomass
 • Ryszard Parosa, (2017). A method for disposing of asbestos-containing waste and a system for disposing of asbestos-containing waste
 • Karolina Siucińska, Dorota Konopacka, Ryszard Parosa; Piotr Grześkowiak; Janusz Żytkiewicz Piotr Ziętek; Krzysztof Kowalczyk (2017). Dryer
 • Tadeusz Matliński, Ryszard Parosa, Józef Kopeć (2018). Method for initial clearing and exploitation of the underground deposit and the installation for initial clearing and exploitation of the underground deposit, preferably sulfur
 • Ryszard Parosa, (2018). System for purification of gases and method for purification of gases
 • Ryszard Parosa, Filip Ratajczyk, (2018). Microwave reactor for roasting seeds
 • Ryszard Parosa, Robert Barczyk, (2018). Method and apparatus for simultaneous after burning and purification of exhaust gases, particularly from furnaces, incineration plants and systems for thermal treatment of waste
 • Ryszard Parosa, (2019). A system and method for purifying gas
 • Ryszard Paroda, (2020). A method for disposing of asbestos-containing waste and a system for disposing of asbestos-containing waste
 • Ryszard Parosa, (2020). Device for exhaust gas and/or polluted air treatment, system for exhaust gas and/or polluted air treatment and method of exhaust gas and/or polluted air treatment