Mikrofalowe urządzenie do sterylizacji w pojemnikach

Opis

Pojemniki po napełnieniu owocami są podgrzewane w tunelu za pomocą mikrofal do zadanej temperatury. Po sterylizacji pojemniki są szczelnie zamykane. Sterylizacja owoców odbywa się bezpośrednio w pojemnikach, w których produkty są sprzedawane.

Galeria