Reaktor mikrofalowy do utylizacji azbestu

Opis

Zestawy reaktorów wykorzystujących energię mikrofalową do unieszkodliwiania azbestu. Azbest jako materiał silnie pochłaniający mikrofalowe doskonale nadaje się do obróbki tym rodzajem energii w celu neutralizowania jego szkodliwych właściwości.

02

Zdjęcie 1 z 2