Mikrofalowy karbonizator

Opis

Gazy powstające podczas zgazowania materiałów organicznych są mieszane z powietrzem i całkowicie spalane w górnej części urządzenia, która jest ogrzewana za pomocą energii mikrofalowej.

01

Zdjęcie 1 z 2